Sprej proti kunám HAGOPUR

Kód: H-MARDER
Akce
419 Kč –9 %
156 sprej proti kunam hagopur
419 Kč –9 % 380 Kč
Skladem

Sprej proti kunám Hagopur. Sprej na kuny do auta a menších uzavřených prostor.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Sprej proti kunám HAGOPUR 200 ml

 

Škody:

poškozené zapalovací kabely u aut, hadice a svazky izolovaných drátů, oprava stojí majitele nejen peníze, ale i ztrátu času
nepříjemný zápach na půdách domů i zahradních chat

Možnost použití prostředku a ochránit lidi před nepříjemnými důsledky činnosti kun, aniž by kuny byly ohroženy na zdraví, nebo životě
neutrální prostředek pro životní prostředí, není jedovatý
aplikace je jednoduchá a nezpůsobuje zdravotní potíže obsluze

Řešení

produkt na bázi přírodních pachů, s biologicky odbouratelným nosičem, velkou účinností  a širokou možností použití
specielní ventil bezpečně uzavírá dózu, zajišťuje jednoduchou aplikaci díky přiloženým polštářkům, depot s dlouhou účinností
průzkum mezi automobilisty ukázal, že více než 91% uživatelů bylo s produktem spokojeno Chrání kabely, brzdové hadičky a elektrické přístroje v automobilech. Zamezuje škodám vzniklým v
důsledku přehryznutí. Kuna je znepokojena a zůstává ve svém přirozeném životním prostředí.

Možnosti dalšího použití:

- půdy

- elektroagregáty

- komposty

- střechy

- sklady

- zahrady

- dřevníky atd.

 

Použití v automobilech:

Části plsti, které jsou přiložené ve víku, připevněte na vhodná místa v prostoru motoru a přibližně každých

6 týdnů opětovně nastříkejte účinnou látku (na každou plsť stříkněte zhruba 10krát). Nepoužívejte uvnitř

automobilu nebo v blízkosti přívodů vzduch, jinak hrozí nebezpečí vzniku nepříjemného zápachu v interiéru

vozu. Kuny si značkují svá území. Úspěšná aplikace spreje proti kunám proto závisí na důkladném umytí motoru,

spodku vozidla a podběhů kol. Staré pachové značky se musí bezpodmínečně odstranit.

 

Bezpečnostní pokyny

Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami přes 50°C. I po vyprázdnění nádobku

neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na rozpálené předměty.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - nekuřte! Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte

v uzavřených prostorách - bez dostatečného větrání hrozí možnost vzniku výbušných par. R12 Vysoce

hořlavé; R 18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem; R 38 Dráždí kůži;

R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí; R

67 Páry mohou způsobit ospalost nebo závrať S2 Uchovávejte mimo dosah dětí; S16 Uchovávejte mimo

dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření; S 23 Nevdechujte páry/aerosoly; S 24/25 Zamezte styku s kůží a

očima; S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc; S 28 Při

styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a konzultovat s lékařem; S 37/39 Používejte vhodné

ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít; S 51 Používejte pouze v dobře větraných

prostorách.

 

Všeobecná doporučení: Při úrazu nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tuto etiketu. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Při běžných podmínkách použití nehrozí nebezpečí.

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře.

Styk s kůží: Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.

Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem.

Požití: Nevyvolávejte zvracení a nic nepijte, okamžitě navštívit lékaře.

Datum spotřeby: dva roky od data výroby (viz víčko nádoby)

Šarže: dle údajů na obalu výrobce

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina

Výrobce: vyrobeno v Německu, HAGOPUR AG, Max – Planck Strasse 17,

868 89, Landsberg am Lech

_vyr_5Sprej-na-kunz

Doplňkové parametry

Kategorie: VŠE NA KUNY
Záruka: 2 roky