Facebook

Hasící koule FIRE BALL- automatické hasící zařízení

FIRE BALL protipožární koule je nejjednodušší způsob ochrany před ohněm. Automaticky eliminuje požár bez ručního spouštění. V případě požáru stačí FIRE BALL hasící kouli hodit (nebo zakutálet) do ohniska požáru, koule se automaticky aktivuje.
 
Celý popis
Při nákupu 2 ks a více je cena produktu 1 154 Kč /ks
Kód produktu:HU-0069
Prodej tohoto zboží je od 18 let !
1 189
983 Kč bez DPH
Skladem
Popis produktu

Hasící koule FIRE BALL- automatické hasící zařízení

Prodej pouze nad 18 let prosíme o doložení věku. Pokud věk nebude doložen bude objednávka zrušena.

FIRE BALL protipožární koule je nejjednodušší způsob ochrany před ohněm. Automaticky eliminuje požár bez ručního spouštění. V případě požáru stačí FIRE BALL hasící kouli hodit (nebo zakutálet) do ohniska požáru, koule se automaticky aktivuje a účinně zhasí požár.

Hasící koule se skládá z ochranného obalu, ze speciálního tlakového zařízení, z hasicí práškové směsi FUREX 770. Při kontaktu s otevřeným ohněm se Fire ball sám aktivuje, ochranný obal koule praskne, zazní varovný zvukový signál a uvolněná hasicí prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí s rozlohou 8 – 10 m2. Navíc varovný zvukový signál 120 dB upoutá pozornost širokého okolí. Aktivace je naprosto bezpečná pro okolí a předměty v něm.

Hasící kouli je možné umístit kdekoliv – nejvhodnější je jej instalovat do míst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, kotelna, komínové systémy, ohřívače, počítačová technika, elektrorozvaděče, trezory, garáže, sklady, kanceláře, hotelové místnosti, čerpací stanice, automobily, lodě atd.

 

Výhody:

- stačí hodit (nebo zakutálet) do ohně

- manipulaci zvládnou děti i senioři

- nepoškodí zdraví, hašené předměty ani životní prostředí

- nepřetržitý dohled

- aktivní bezpečnost

- upozorní na vznik požáru – okamžité varování

- bezpečnější hašení, používá se z bezpečné vzdálenosti

Prokázalo se, že pokud bylo automatické hasicí zařízení použité při vznikajícím požáru v první etapě hoření, požár byl uhašen max. do 3 sekund. Rozptýlený prášek – hasicí médium FUREX 770 – uhasil plameny v okruhu 8 až 10 m2, nedal možnost rozvinutí požáru do druhé etapy hoření, případně následnému vznícení.

To znamená, že při vznikajícím požáru je požár automaticky uhašen v zárodku a je pod kontrolou. Toto vše automaticky, v časovém intervalu do 3 sekund!

Při požárech, které již svou intenzitou přešly do druhé etapy hoření, Elide Fire snížilo teplotu hoření o neuvěřitelných 400 °C! Použitím automatického hasicího zařízení se prodloužil časový interval možnosti použití účinnějších profesionálních hasicích zařízení a prodloužil se časový interval možnosti nástupu zásahu profesionálních záchranných požárních složek!

To znamená, že intenzita požáru se snižuje, rozptýlený prášek – hasicí médium – tlumí intenzitu hoření, lze lokalizovat epicentrum požáru a to nejdůležitější – vytváří se prostor a čas k evakuaci ohrožených osob!

Je třeba si uvědomit, jaká je rychlost šíření požáru a jaké jsou reálné možnosti nástupu na zásah profesionálních záchranných hasičských složek od momentu nahlášení vzniku požáru.

Obsah balení:

1 ks hasicí koule - míč k hašení

1 ks návod k použití

1 ks držák s úchyty

Protipožární koule FIRE BALL

Typ výrobku: jiné pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasicí prostředky

Kategorie: P 1

Registrační číslo: 1395 – P1 – 0128/2010 (normy EU)

NEC: 4,0 g

Průměr koule: 147 mm

Hmotnost hasicí práškové směsi: 1,3 kg

Celková hmotnost prostředku: 1,5 kg

Varovný zvukový signál: 120 dB

Teplota použitelnosti a skladování: -40 až +85 °C

K samovolnému zapálení může dojít pokud teplota okolního prostředí přesáhne cca 280 °C

Prostředek zabezpečí uhašení počátků požáru v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m2, oheň v objemu cca 30 – 35 m3

Vliv pádu z výšky 2,5 m – bez porušení funkčnosti

Garantovaná životnost 5 let – po dobu tohoto období nevyžaduje další náklady na servis a kontroly

Hasící koule je, na rozdíl od hasicích přístrojů, autonomním hasícím prostředkem. To znamená, že je schopna automatického hašení. Hasící kouli si jednoduše, pomocí držáku, osadíte na zeď. Kouli buď můžete osadit v místě, kde skutečně předpokládáte vznik požáru, nebo si ji dáte na jiné místo, kde bude vždy "poruce". Pokud se ke kouli dostanou plameny, sama se aktivuje a uhasí požár již v jeho zárodku. Pokud se k ní plameny jen tak nedostanou, pak není nic snažšího, než kouli z držáku sundat a do plamenů ji z bezpečné vzdálenosti vhodit. Koule váží 1,5 kg, takže je dostatečně lehká na to, aby její aplikaci zvládly i ženy, dokonce i děti.

Další doplňující vlastností koule je to, že v případě použití, tj. výbuchu, vytvoří zvukový efekt o hlasitosti až 140 dB, čímž spolehlivě upozorní na skutečnost, že se něco děje.

Nespornou výhodou je také fakt, že koule má garantovanou životnost 5 let a to bez nutnosti provádět jakékoliv kontroly či údržby. Hasící přístroje je pro jejich řádnou a spolehlivou funkci nutno kontrolovat alespoň 1 x ročně a to k tomu odborně způsobilou osobou.

Chrání Vás bez Vás !!! Hasí okamžitě !!! Pokrokové automatické práškové samospouštěcí hasicí zařízení. Nejjednodušší způsob ochrany před ohněm. V případě požáru stačí pouze vrhnout HASICÍ KOULI do ohniska požáru nebo stačí její umístění v oblasti požáru a hasicí koule se sama aktivuje a požár zahasí v okruhu 8m. Jednoduché použití, vhodná pro každého!

FIRE BALL je nejjednodušší a nejefektivnější opatření, kterým můžete snížit riziko požáru a zároveň vzniklému ohni účinně čelit. Téměř univerzální použití a revolučně jednoduchý princip znamenají jistotu, že se na FIRE BALL můžete vždy spolehnout.

 

    Samoaktivační systém – bez nutnosti obsluhy!!!!

    Maximální účinnost ochrany na místech s vysokým rizikem vzniku požáru

    Vysoká efektivita zařízení (spojení vlastností ručních a automatických has. přístrojů)

    Univerzálnost (možnost hasit el. zařízení, pevné, kapalné, plynné, hořlavé materiály)

    Možnost hašení elektrických zařízení pod napětím do 5000 V (což je pětinásobně více jak při klasickém práškovém hasicím přístroji)

    Zabezpečí uhašení začátku požáru v místnostech s rozlohou do 8 – 10 m2

    Zabezpečí uhašení ohně v objemu cca 30 – 35 m3

    Obsahuje účinnou profesionální hasicí práškovou směs (FUREX 770)

    Vydá varovný zvukový signál: 120 dB

    Pád z výšky (až 2,5 m) neovlivní jeho funkčnost!

    Celková hmotnost prostředku: 1,5 kg

    Neničí hašené předměty

    Má garantovanou životnost 5let bez jakéhokoliv servisu a revize

    Neškodí lidskému zdraví

    Slouží jako další doplněk ochrany majetku

Výhody FIRE BALL:

    jednoduché použití (stačí vhodit do ohně nebo umístění v oblasti požáru)

    aktivní bezpečnost (nepřetržitý dohled 24h)

    okamžité varování  (upozorní na vznik požáru)

    bezpečnější hašení  (používá se z bezpečné vzdálenosti od ohně)

    opravdu pro každého (manipulaci zvládnou děti i senioři)

    bez ohrožení zdraví  (nepoškodí zdraví, životní prostředí ani hašené předměty)

    žádné náklady navíc, garantovaná použitelnost 5 let

Účinek v první etapě hoření:

    Automatické samouhašení požáru v jeho zárodku (v časovém intervalu do 3 sekund!)

    Požár je pod absolutní kontrolou

    Samouhašení plamenů v okruhu 8 až 10 m2

    Samouhašení ohně v objemu cca 30 – 35 m3

    Vydání varovného zvukového signálu: 120 dB

    Zabránění možnosti dalšímu rozvinutí požáru do okolí

    Zabránění dalšímu možnému vznítění požáru

Účinek v druhé etapě hoření:

    Sníží teplotu hoření o neuvěřitelných 400 °C!

    Utlumení intenzity požáru

    Umožnění lokalizování epicentra požáru

    Vytvoření  prostoru a času k možné evakuaci ohrožených osob

    Při rozsáhlém (velkém) požáru prodloužení časového intervalu k použití účinnejších profesionálních hasících zařízení

    Prodloužení  časového intervalu k rychlému zásahu profesionálních záchranných požárních složek

Problémy při hašení ohně

Všimli jste si někdy, že 90% lidí není schopno použít hasicí zařízení, pokud se dostanou do střetu s ohněm?

Nevíte přesně, jak se vlastně přístroj používá.  Přístroj je mohutný, těžký, obtížně se s ním pracuje  a špatně se s ním míří na oheň.

Potřebujete se dostat k ohni, ale kvůli vysoké teplotě a kouři nemůžete. V panice a neschopnosti hasicí přístroj použít, dáváte nohy na ramena.

Překonávání problémů

Revoluce přístroje fire ball nabízí výhody, které přesahují konvenční metody.

Nízká hmotnost – cca  1.5 kg, vhodný i pro ženy a lidi v důchodovém věku.

Snadné použití – jednoduše jej vhodíte do ohně nebo instalujete na rizikové místo.

Bezpečnost

    Nemusíte se dostat do bezprostřední blízkosti požáru

    Šetrný k životnímu prostředí. Elide fire je vyroben z netoxických materiálů

    Aktivace přístroje a jeho hnací síla neškodí člověku ani životnímu prostředí

Váš osobní strážce - po dobu 5 let bez údržby, vždy k dispozici a s jedinečnou schopností vydávat po aktivaci hlasitý alarm  - menší než 140 dB dle požárních směrnic.

 

Jak používat hasící kouli?

(Aktivní využití) tedy hození koule do ohně – při vzniku požáru,vezměte nejbližší dostupný přístroj a jednoduše jej hodíte do ohně. koule se přirozeně umístí do ohniska požáru, kde je nejvíce potřeba a aktivuje se během 3 sekund. Není třeba vytáhnout piny, nebo se dostat blízko k ohni. Žádná speciální příprava či dovednosti potřebné. Není potřeba jej odjišťovat, jít blíže k ohni nebo mít speciální výcvik.

(Pasivní využití – montáž pro automatickou aktivaci). Jednou z výhod přístroje Elide Fire je fakt, že se může sám aktivovat i v nepřítomnosti jakékoli osoby.

Pokud je umístěn v příslušné rizikové oblasti, kde je pravděpodobné, že k požáru dojde, nastane automatická aktivace při dosažení určité teploty a oheň bude okamžitě uhašen.

Fire Ball je možné umístit kdekoli

- může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě.

Nejlepší je jej instalovat do míst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, hens, elektrické jističe, dřevostavby, nebo blízko krbů.

Instalace

  1. může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě se snadným přístupem.
  2. Nejlepší je jej instalovat do íst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, hens, elektrické jističe, dřevostavby, nebo blízko krbů.

Jak funguje

Hmotnost hasící směsi: 1.3 +/- 0.2 kg.

Celková váha přístroje: 1.5 +- 0.2 kg.

NEC: 4.0 g

Průměr : 147 mm

Hlasitost alarmu: 120 dB  (Impulse Noise)

Čas aktivace: 3 - 10 sec od začátku požáru

Zajištění hašen požáru od 8 do 10 m2.

Typ produktu: Ostatní pyrotechnické výrobky, pyrotechnické hasící prostředky, kategorie P 1

Registrační číslo: 1395 – P1 – 0128/2010 (EU Standard)

 

Automatické použití:

Nainstalujte do míst, kde je zvýšené riziko požáru.

FIRE BALL se aktivuje, začne hasit oheň a vydávat alarm.

Manualní použití:

Když začne požár, vhoďte přístroj z bezbečné vzdálenosti do ohně.

FIRE BALL se sám aktivuje a začne hasit požár

Důležitá upozornění:

Tento přístroj je určen pouze pro hašení požárů.

Neotvírejte, hrozí poškození nebo rozbití výrobku.

Tento přístroj je pro automatické použití pouze pro požáry  třídy B.

Nepoužívejte v místnostech  bez přívodu vzduchu.

Páry z práškové směsi mohou podráždit oči  a dýchací cesty.

Fire ball je možné umístit kdekoli

Může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě se snadným přístupem.

Nejlepší je jej instalovat do íst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně, hens, elektrické jističe, dřevostavby, nebo blízko krbů.

 

Užití výrobku:

Může být umístěn na poličky, stoly, v místnostech nebo v jakémkoli viditelném místě se snadným přístupem.

Nejefektnější  je jej instalovat do íst, kde je zvýšené riziko požáru – jako např. kuchyně,, nebo blízko krbů.

 

Výhody

Fire BALL bude prvním samoaktivujícím se práškovým hasicím přístrojem. Je to především technologický průlom a díky jeho benefitům se velmi rychle stává standardem na trhu s ochrannými produkty proti požáru.

Snadné použití – Minimalní potřeba zaučení, žádné piny nebo hesla, bez náhradních dílů

Kompaktní a s nízkou hmotností - pouze 1.3 kg, tzn. snadnou obsluhu pro uživatele

Sám se aktivuje, není třeba žádných lidí v místě, kde požár vypuknul

Jeho zvukový level je 101dB*-140dB* což je zvuk schválen  příslušnými standardy

Nemusíte sami  čelit vysoké teplotě blízko ohně- používání přístroje je bezpečné

Nevydává žádné plané poplachy – alarm se aktivuje pouze v případě požáru

Estetický zjev a snadná instalace – můžete jej buďto položit, nebo zavěsit

5 let není nutná žádná inspekce ani údržba

Nižší náklady na ochranu před požárem

Hasící koule je nejjednodušší a nejefektivnější opatření, kterým můžete snížit riziko požáru a zároveň vzniklému ohni účinně čelit. Téměř univerzální použití a revolučně jednoduchý princip znamenají jistotu, že se na FIRE BALL můžete vždy spolehnout. FIRE BALL - v horkých chvílích se prostě hodí.?

Jak FIRE BALL funguje?

Hlavní výhodou prostředku je jednoduchý a bezpečný princip fungování. V případě vznikajícího požáru se koule jednoduše hodí do ohně. V kontaktu s plameny se prostředek automaticky sám aktivuje a vznikající požár na ploše 8 - 10 m2 spolehlivě a okamžitě uhasí.?

Okamžitá pomoc i spolehlivá prevence

Při vzniku požáru se koule fire ball sáma aktivuje, vznikající požár v zárodku uhasí av neposlední řadě FIRE BALL při aktivaci vydá zvuk o síle 120 - 140 dB, a tím Vás upozorní na nebezpečí. Neškodí Vašemu sluchu.

Hasící koule je "balón", naplněný hasivem Furex 770, který v plamenech praskne, lépe řečeno exploduje a tím nadávkuje hasivo a uhasí požár až do rádiusu 10 m2. Nejedná se o explozi v pravém slova smyslu. Použití koule je bezpečné. Výrobce dokonce předvádí odpálení koule v ruce. Takže se nemusíte bát, že by koule sice uhasila plameny, ale výbuchem zdemolovala Váš byt. Navíc hasivo nepáchá žádné škody. Po použití je možno jej vysát. Na rozdíl od běžných hasících prášků, pěn a vody.

Hasící kouli Fire BALL pořídíte přibližně za 1800 Kč, pro porovnání, solidní práškový hasící přístroj (6kg), vyjde na přibližně 1000 Kč. Pokud k tomu připočtete náklady na jeho údržbu, za pět let budete na přibližně na stejné ceně, jako za kouli.

Hasící koule ve firmách

Hasící koule Fire Ball samozřejmě nalezne i uplatnění ve firmách různých oborů činností. Koule může vcelku obstojně zastoupit stabilní hasící zařízení (např. sprinklerův hasící systém). Hasící kouli je vhodné umísťovat do míst, kde je předpoklad vzniku požáru a kde není trvalá obsluha. Např. elektrorozvodny, kotelny, technologie sklady apod.

Hasící koule může být rovněž vhodným doplňkem povinné výbavy vozidla, kdy se skvěle hodí i na hašení požáru motorového či i nákladního prostoru vozidla.

Hasící koule nemůže nikdy plně zastoupit funkci přenosného hasícího přístroje. Proto je vhodné, tyto hasící prostředky kombinovat.

Při dodání zboží bude dopravcem proveda kontrola občanského průkazu zda osoba, která hasící kouli přebírá, dosáhla věku 18 let. Bez doložení plnoletosti (18 let) nebude toto zboží vydáno, tuto službu zajišťuje ČESKÁ POŠTA, která vám zboží přiveze.

Máte dotaz k produktu? Napište nám
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.