Facebook

ATAK Fumigator Chrysanthemum

Dýmovnice na hubení štěnic a dalších škůdců v bytech, kancelářích, chatách a v jiných uzavřených prostorách pomocí jednorázového aerosolu uvolňující mlhu.

Přírodní účinná látka Chrysanthemum.

Dýmovnice proti štěnicím na dobírku nezasíláme.
Objednávka zadaná jako dobírka bude zrušena.
 
 
Celý popis
Kód produktu:FUM-150
393
325 Kč bez DPH
Skladem
Popis produktu

Tento produkt nezasíláme na dobírku! POKUD ZADÁTE DOBÍRKU OBJEDNÁVKA BUDE STORNOVÁNA.

 

Dýmovnice na hubení škůdců v bytech, kancelářích, chatách a v jiných uzavřených prostorách pomocí jednorázového aerosolu uvolňující mlhu. Přírodní účinná látka Chrysanthemum. 


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti létajícímu hmyzu, tj. komáři, mouchy, ovocné mušky
 • proti lezoucímu hmyzu, tj. štěnice, mravenec, včetně mravence farao, blecha (dospělec, larva), rybenky, šváby, potemník stájový, vši, aj.)


Proč jej použít?

 • účinné hubení škůdců v bytě, v kanceláři, v dílně, aj.
 • hubení pomocí aerosolu, který uvolňuje mlhu, která se perfektně šíří v místnosti
 • velmi jemné částečky mlhy proniknou do každé škvíry uzavřeného prostoru a hubí tak i dobře schovaný hmyz
 • nezanechává skvrny
 • bezpečná aplikace


Jak jej použít?

Před aplikací odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a klece pro zvířata.

 • během aplikace vypněte akvarijní vzduchový filtr
 • odstraňte domácí mazlíčky z místnosti
 • odstraňte veškeré potraviny, krmiva a nápoje a také rostliny
 • nábytek zakryjte vhodným plastovým krytem
 • pokud existuje, zastavte mechanickou ventilaci, zavřete okna, odstraňte prostěradla a polštáře, atd.
 • aby se přípravek lépe dostal i na nepřístupná místa, otevřete dvířka a šuplíky nábytku (např. skříně, rozkládací pohovky)

 

 • umístěte fumigator uprostřed místnosti, nejlépe v mírně zvýšené poloze (ve výšce židle) a stiskněte tlačítko na straně ventilu, dokud nezacvakne
 • ihned po spuštění mlhy opusťte místnost a zavřete dveře
 • láhev se vyprázdní během několika minut
 • velikost dózy 150 ml je přizpůsobena standardní velikosti místnosti 58 m3 (odpovídá cca 23 m2 (5 x 4,6 metru) při výšce místnosti 2,5 m)
 • lze ošetřit i menší místnosti, jedním fumigatorem o obsahu 150 ml, pak účinnosti nastane rychleji
 • fumigator se nesmí používat pro místnosti menší než 15 m3 (ekvivalent 6 m2 při výšce místnosti 2,5 m)
 • místnosti dvakrát větší než standardní velikost popsané místnosti vyžadují dvě současné aplikace (odpovídá 46,2 m2 při výšce místnosti 2,5 m)
 • po aplikaci, před opětovným vstupem do ošetřované místnosti počkejte 4 hodiny
 • po celou dobu ošetření a čekací doby nechte místnost uzavřenou, ideálně uzamčenou, poté místnost dobře vyvětrejte

 

 • Dvě ošetření po sobě, je nutné provést u těchto škůdců:blechy (dospělci), vši, štěnice a potemník stájový. Po prvním ošetření, musí být druhý fumigator spuštěn 2 hodiny po prvním ošetření.
 • udržujte domácí zvířata mimo ošetřované povrchy
 • aplikujte maximálně dvakrát ročně
 • nesmí se používat současně s jinými insekticidními přípravky

 


Upozornění:

 • ATAK Fumigator Chrysanthemum neúčinkuje na vajíčka škůdců (nepohyblivá stádia), proto doporučujeme aplikaci zopakovat podle vývojového stádia škůdce (tzn. v době po vylíhnutí vajíček).


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje Extrakt z chryzantémy cinerariaefolium z otevoených a zralých kvitu Tanacetum
cinerariifolium, získaný z uhlovodíkových rozpouštidel. Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.
Máte dotaz k produktu? Napište nám
Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.